Over Pad van Valaam

 

 

 

Komt tot Mij allen die vermoeid  en belast zijt en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij; zult rust ender voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en mijn last is licht.

(Matth. 11:28-30)

 

In de Amsterdamse Pijp is een klein inloopcentrum ingericht bestaande uit een kapel, gespreks- ruimte en boekwinkel. Hier kan men zich verdiepen in de geestelijke schatten van het orthodoxe christendom. De orthodoxe levenswijze wordt gekenmerkt door de wil tot het afschudden van de ketenen van deze wereld; de strijd tegen de hartstochen en de bereidheid het evangelie van Jezus Christus te verkondigen en te verdedigen.

Pad van Valaam wil de rijke traditie van christelijk leven, die in het westen verloren is gegaan maar in het oosten bewaard is gebleven, toegankelijk maken voor allen die voelen dat de samenleving voor onze zielen weinig te bieden heeft. Het opent zijn deuren voor hen die hongeren naar geestelijke inspiratie in deze tijd van materialisme en zelfverheerlijking.

Pad van Valaam poogt een open en hartelijke atmosfeer te bieden waar de diepste levensvragen overdacht kunnen worden. Waar met gebed getracht wordt antwoorden te vinden in de overvloed van goddelijke wijsheid, tot ons gekomen door Jezus Christus.

Ge´nspireerd door de monniken van het Valaam klooster in het noorden van Rusland, wier leven en daden God's vermogen om het leven van mensen te transformeren weerspiegelen, heeft het Pad van Valaam zich ertoe gezet geestelijke literatuur en inspiratie verspreiden vanuit de rijke traditie van de Orthodoxe Kerk.

Pad van Valaam is een stichting, onafhankelijk van enige kerkelijke organisatie en werkt alleen met vrijwilligers.

 
 
 

Home Verkrijgbaar En Verder Nog Tijden & Route Contact Ons Links